HTML

Férfi blog

"Ahol mindenki ugyanúgy gondolkodik, ott senki nem gondolkodik nagyon." /Walter Lippmann/ Emberek vagyunk. A férfiak is. Gondolnak, éreznek, az autókon, nőkön kívül ezernyi más dologra is. Ennek szeretnék itt hangot adni.

Friss topikok

  • Mr. Waszabi: @emzperx: ha kíváncsi vagy nézz utána magad, légyszi. A tőke hordozhatóságának garanciái csak 199... (2018.06.26. 08:44) Magyarország lassan bezárul - avagy miért kell ide multi-kulti?
  • Mr. Waszabi: @pobeda: hát én sem gondolami nem gondoltam volna, még pár éve, hogy egyszer majd az lesz előny, h... (2018.05.21. 08:36) Fahrenheit 451
  • Mr. Waszabi: @ami szabad: minden értelmes ember átláthatja könnyedén, hogy az állami nyugdíj rendszer mindig is... (2018.05.01. 04:41) Nyugdíjpara
  • Mr. Waszabi: @Pandamedwe: beszéljünk a csajokról? Hát inkább nem. Nekem van csajom, szuperlativusz. Írtam is ho... (2018.04.19. 20:56) Gondok vannak a gondolkodással
  • paveway: Így kell elégetni a semmire több 10 milliárd Ft közpénzt. Rettegésben kell tartani a tábort bármi ... (2018.01.19. 09:30) A Tarsoly-kormány lemondhat

Linkblog

2011.06.11. 13:41 Mr. Waszabi

Pünkösd - az Élet kezdete

"Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő." - Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 3. vers, Károli Biblia.

Ünnep van ma. Nem is akármilyen - az Élet kezdetének ünnepe. Nem, nem a megváltó születésével kezdődött életünk - azzal csak az Övé kezdődött. A miénk, az emberiségé ezen a mai napon, mintegy 2011 évvel ezelőtt.

Az idézetben aláhúzott állításról írok ma, ezt tartom kulcsfontosságúnak a mai nappal kapcsolatban. E szerint anya-magzat viszonyban áll a két világ egymással, mindenféle tekintetben egyértelműen fölé-alárendelt viszonyban. Ennél fogva a láthatatlan törvényei is erősebbek a mi világunkban, mint bármely, csak itt érvényes természeti erő vagy emberi rendelkezés, törvény. Megnyilvánul ez a kozmikus energiák vezérelte világunkban, melyeknek hatásait tanulmányozzuk csupán, de urai, irányítói, befolyásolói, sőt még használói sem vagyunk azoknak. Amiként egy óceánjárót is megcsodálhatunk, lefényképezhetünk, de útjába kerülvén az tudomást sem véve rólunk tovább dübörög saját útján.

Viszont, ezen erők leghatalmasabbika, mindazok forrása adatott számunkra, emberek számára Jézus megváltása révén - mindennapi használatra, küzdelmes és kihívásokkal teli életünkhöz. Ő a Szent Lélek, Károli Gáspár szép nyelvű fordításában, valójában az Ereje, Lényege szavak jobban jellemeznék, kicsoda Ő.

A keresztény vallások általában Jézus születésére, kereszthalálára és feltámadására, azaz a megváltásra helyezik a hangsúlyt. Kardinális mozzanat, nem vitás, azonban csupán a kezdete valaminek, ami célból megtörtént. És ugye, általában a cél a fontos, nem a kezdet. Ha jól gondolom. Nos, a szóban forgó kezdet jogot biztosít megtörténte óta minden ember számára az Istennel való kapcsolatra. Nagyon fontos jog. Ez az Újszövetség, mely minden emberrel köttetett. Miről is szól egy szövetség? Egy szerződés, melyben a kölcsönös adás szándéka rögzül meghatározott feltételek esetén. Adott pillanatban köttetik a célból, hogy a résztvevő felek egymás felé tanúsított jövőbeni magatartása kiszámítható legyen mindkét fél számára, a jövőben bekövetkezendő, kiszámíthatatlan eseményektől függetlenül.

Egy kis kitérő az idézetre. Tisztázandó, hogy a hit = bizalom, a bizalom = valaminek a feltétlen elfogadása szubjektív meggyőződésből. A köznyelvben keveredik a bizalom szó értelme a bizonyítottéval, pedig gyökeres különbség, hogy az utóbbihoz kell a bizonyíték, előbbihez meg nem. Minőségi különbség. Például, ezért képtelen sok ember megbízni a másikban. Rosszul értelmezik a szót, s ebből kifolyólag oktalanul várják a bizonyítékot akár élethossziglan beteljesületlenül, olyan történések, események tekintetében, amelyek bizalomra épül(né)nek eredendően. A legfontosabb kérdés az itt, hogy kinek az élete pazarlódik el közben feleslegesen, eseménytelenül?

Másik megjegyzésem, hogy a fentebb említett szerződés megköttetett, s mint általában, nem a szerződés ténye, léte a lényeg, hanem ami abban áll. Jelen pillanatban a történelmi kereszténység tanításaiból a köz által elsajátított és örökített ismeretek, szokások jobbára a szerződésre fókuszálnak, de vajmi kevéssé élnek az abban foglaltakkal, úgy teljesítés, mint követelés oldalát tekintve. Pedig ez volna a lényeg, mint bármi más szerződés esetében is. Ez egyfelől számos mulasztás okozását jelenti a másik szerződő féllel, Istennel szemben, másfelől nem aknázza ki a szerződés szerint neki, embernek járó lehetőségeket, kedvezményeket. Ezért csodaváró inkább csak a kereszténység, mintsem csodatévő, a tanítványok kora óta egyre degenerálódó módon. Pedig nem degeneráció, elhalás a jussunk abban a szerződésben, bárki olvashatja. Sajnos, az emberi gondolkodásra jellemző, hogy a saját érzékszervi tapasztalásaiból épített gondolatvilágát akarja kivetíteni az anyavilágra, ami hasonló az 5 éves gyerek szintjéhez, aki lepkehálóval ugrálva szeretné elkapni a Holdat. Ebbéli szemléletébe begyepesedve mindenféle reális alap nélkül bizonyítékokat vár, meggyőzést egy olyan hatalomtól, amely felette áll minden tekintetben. Mondom, alaptalanul, mert a mi világunk emberi tapasztalásai is azt erősítik, hogy mindig a kisebb hajlik meg a nagyobb előtt. Az óceánjáró is ezt gondolja fejcsóválva, amikor pillantása találkozik a felborult dereglye fuldokló utasáéval. 

Jézus feltámadása után 40 nappal felment a Mennybe. Ekkor fejeződött be a megváltás reá vonatkozó része, mintegy ünnepélyes hazatérésével. Azonban még előtte fontos üzenetet hozott személyesen, nem csak tanítványainak, de minden embernek a Földön. A Szentlélek eljövetelének ígéretét, aki Krisztus második eljöveteléig köztünk marad, mintegy segítségül, Isten valódi földi helytartójaként. Isten, a Szentháromság Szellemének jelenlétének ígéretét, amely e hármas lényege. Honnan veszem? Egyetlen bűn létezik, amelyre nincs bűnbocsánat: a Szentlélek káromlása. Komoly dolog, ha azt vesszük, hogy még a tömeggyilkosoknak is van esélyük a kegyelemre, ha megbánják. A Szentháromság másik  két tagját szidhatod, tagadhatod, elmondhatod bárminek - megbocsáttatik. De ha Szentlélek nevével takaródzol és netán hazudnál vagy más visszaélésre vetemednél, az esetben Anániás és Szafira sorsára juthatsz, akik alatt csupán egy apró fél-hazugság miatt nyílt meg a föld. Mert a szentség hordozója az Isten Szelleme. A szentség pedig erő, hatalom, tökéletesség, méltóság s mint ilyen, csak bizalommal közelíthető a magunkfajta számára. Sosem fog bizonyítani semmit, oktalan, buta várakozás ez. Neki nincsen szüksége rá, nem tudsz hozzátenni, javítani rajta bármit, miért kéne hát bármit is bizonyítania? Az Ószövetség idején a Szellemnek csak a kenete, parfümje lakott a szövetség ládájában, s ez elég volt szentségtelen ember jelenlétének, érintésének halállal való megtorlásához, háborúk megnyeréséhez vagy éppen illetéktelen bitorlók tömeges kipusztításához. Nem tudatos megtorlásról van szó, hanem mert ember nem rendelkezhet felette, csupán ez a kiváltó ok. Ehhez képest nézd.

A viszonyítás kedvéért megemlítem, hogy Jézus nevében még itt tartózkodása alatt varázslók, szélhámosok is gyógyítottak, démonokat űztek ki, volt aki pénzért, tanításai ismerete, megtérés és keresztség nélkül, sikerrel, s maga Jézus sem ítélte el őket, nem tartotta jogtalannak ténykedésüket, nem hogy halállal büntette volna őket. 

Ígéretet tett tanítványainak, hogy képesek lesznek mindazon csodákat cselekedni, amiket tőle láthattak, de elébb várják meg a Szentlélek érkezését a Földre, addig ne tegyenek semmit. 10 nappal később érkezett meg a Szentlélek a Földre, betöltvén először a tanítványokat. Akkor teljesedtek ki, töltötték be a szerződés azon feltételeit, amelynek révén az ígéretek elérhetővé váltak számukra. Amikor ez beteljesedés megtörtént, akkortól tudtak saját maguk is csodákat művelni, amik nem mellesleg csupa hétköznapi problémákat, kínokat oldottak meg az emberek életében. Egy sincs közöttük, ami öncélú vagy haszontalan lett volna. Nem azért történtek, hogy imádjuk az Istent ájtatosan, hanem, hogy lássuk, szeret minket, gondja van ránk. Példák arra, hogyan is élhetnénk, ha mi is beteljesednénk a szerződés szerint. Hogy a világ hogyan tudna tökéletesebben működni a szerződés által, emberi erőfeszítés és izzadság nélkül, itt és most. Tulajdonképpen Bábel minta lehetett volna, az sokkal régebben történt Jézus születése előtt, de mégsem okultak belőle az emberek, sem akkor, sem később, tegnap sem és ma sem. Inkább izomból, csökevényes gondolkodásmóddal és konok akaratból akarnak szebb életet, évezredek óta. Mindezek fényében vajon jó hazugság-e, hogy "nincs Isten" vagy "az emberi természet ilyen" vagy, hogy "a lélek, a psziché csak kémia"? Hát akinek ez jó, vagy az élet minősége, amit ezek mentén alakítani tud magának, hát tegye nyugodt szívvel így. Szabad rá. De, ha esetleg nem tűnik elég hatékonynak, nos, még mindig ott van az a szerződés, rajta az egyik fél aláírásával.

Hogy mi végre ez a hosszú eszmefuttatás? Nem élnek az emberek a szerződés adta lehetőségekkel, csupán minduntalan emlegetik a szerződést. Nem használják ki a Világegyetem leghatalmasabb erejét, amely pedig 2011 éve ő értük van itt jelen s azóta is türelmesen várja, mikor szólítják meg az emberek, mikor kezdik el "lehívni" a szerződés szerint rendelkezésükre álló temérdek kincset - akik eközben egyre jobban nyomorgatják, gyilkolják halomra egymást saját elképzeléseik szerint egy jobb élet felé törtetve. De ezzel csak egyre inkább megszegik a szerződést. Ami elválaszt, az a bizalom hiánya, ezt nem teljesítjük szerződés szerint. Ha egy teljhatalmú király alattvalói volnánk a középkorban, tudnánk, hogy csak annak kegyelmétől, kedvétől függ az életünk, vagyonunk, s eszünkbe sem jutna bizonyítékot követelni. 

Másik érdekes gondolatom a témához kapcsolódóan. Nem tudom, feltűnt-e valakinek már, hogy a Biblia leírása szerint Jézus csak emberré lett. Jött az örökkévaló szellemi létből, emberi testben megszületett a Földre, majd feltámadása után abban tért vissza a Mennybe. Nem öltözött vissza korábbi létformájába, sőt tehénné nem lett, sem hangyává, sem marslakóvá. Csak emberré lett és hordozza e testet mind e mai napig odaát. Te lennél hangyává a hangyákért, tudván, hogy sosem leszel többé emberré? Vállalnád ?

Mindezek fényében kérdezem, hogy vajon tényleg csak egy pár trilliárd, öncélúan pozsgó molekula véletlen kombinációja az ember a Nagy Káoszban? Vagy lehet, hogy több ennél?

A választ mindenki magának adja meg. Egyéni szerződésünk van, nem kollektív. Apropó. Ez utóbbit ajánlom különösen azok figyelmébe, akik ma Isten és a kereszténység nevében kollektivizálni, szabványosítani igyekeznek az embereket, ma reggel pedig ünnepi körmenetben fohászkodtak a Szent Lélekhez. Nagyon nem jó pályán mozognak. Gyanítom, kevernek két könyvet. A másiknak Mein Kampf a címe. Nem tudom, ki, hogy van vele, én nem hiszem, hogy a Szent Lélek ennek annyira örülne...hamár egyszer Pünkösd.

1 komment

Címkék: élet az kezdete pünkösd szentlélek


A bejegyzés trackback címe:

https://ferfiblog.blog.hu/api/trackback/id/tr312975191

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

?csilla? 2011.11.29. 21:46:23

Megtaláltam, elolvastam :)
A szerződésem én rég aláírtam
és nem is feledkeztem meg róla,
mint oly sokan a mai világban...
(elkezdtem megint kín rímelni :) )